Įmonės paslaugos

UAB PROFUS BALTICS TEIKIA PASLAUGAS:

Visais įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;

Visais įmonės gaisrinės saugos klausimais;

Visais įmonės civilinės saugos klausimais;

Darbo teisės, darbo tarybų, kolektyvinių sutarčių sudarymo klausimais;

Atlieka darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos būklės auditą;

Tiria nelaimingus atsitikimus;

Teikia profesinės sveikatos specialisto paslaugas;

Rengia asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo dokumentaciją;

Teikia elektros varžų matavimo paslaugas;

Atlieka statinių kasmetinės apžiūros vykdymo paslaugas;

Teikia profesinės rizikos vertinimo paslaugas.