Asmens duomenų apsaugos reforma

Asmens duomenų apsaugos reforma – tai 2012 m. Europos Komisijos pasiūlytas teisės aktų rinkinys, siekiant atnaujinti ir modernizuoti 1995 m. duomenų apsaugos direktyvos ir 2008 m. pamatinio sprendimo dėl duomenų, tvarkomų vykdant teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimą, apsaugos taisykles.

Būtinybę turėti visose Europos Sąjungos valstybėse narėse vienodus ir atnaujintus asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus paskatino siekis užtikrinti vieną iš pagrindinių žmogaus teisių – teisę į asmens duomenų apsaugą, sudaryti sąlygas skaitmeninės ekonomikos plėtrai ir sustiprinti kovą su nusikalstamumu ir terorizmu. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. visoje Europos Sąjungoje, Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (toliau – Reglamentas), įtvirtinantis itin griežtas asmens duomenų reguliavimo taisykles bei už pažeidimus numatantis milijonines baudas juridiniams asmenims. Reglamentas yra tiesiogiai taikomas dokumentas, pagal kurį visos įmonės ir įstaigos Lietuvoje turės naudoti ir tvarkyti asmens duomenis. Reglamente yra įtvirtinamos naujos fizinių asmenų teisės, nustatomi nauji reikalavimai duomenų tvarkymo operacijoms, pabrėžiamas juridinio asmens atskaitomybės principas – tokiu būdu įtvirtinamos reformos duomenų apsaugos srityje.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcijos informacija

Europos Komisija vaizdžiai pristato nuo 2018 m. laukiančias asmens duomenų apsaugos naujoves