Seminaro akimirkos

2018 m. gegužės 15 d. įvyko UAB „Profus baltics“ organizuotas seminaras tema: Naujasis darbo kodeksas. Teisinio reguliavimo pokyčių įtaka darbuotojų saugos ir sveikatos procesams įmonėse, įstaigose bei antroji seminaro dalis: Svarbiausi ES asmens duomenų apsaugos reformos pokyčiai. Baudų prevencija.

Seminaro metu UAB „Profus Baltics“ direktorė Snieguolė Šutienė paragino susirinkusius dalyvius labiau atkreipti dėmesį, kokie veiksniai lemia kasdienines su darbu susijusias situacijas, ką galime keisti, tobulinti ir kaip tai įgyvendinti praktikoje. Pristatė naujausius DSS pakeitimus, įsigaliojus naujajam Darbo kodeksui. Supažindino su pagrindiniais pasikeitimais, prevencinėmis priemonėmis, pasidalino praktiniais pavyzdžiais ir įžvalgomis. Paragino klausytojus atsakingai ruoštis nuo gegužės 25 d. įsigaliosiančiai ES asmens duomenų apsaugos reformai ir pristatė MB „Novus Nexus“ direktorių Darių Jalovecką kaip šios srities specialistą.

D. Jaloveckas remiantis ES duomenų apsaugos reglamentu, vaizdžiai pristatė esminius kriterijus, kuriais remiantis turi būti taikomos ne tik prevencinės priemonės asmens duomenims apsaugoti įmonėse, įstaigose, bet ir informavo kokios teisinės, reglamentinės, audito procedūros įmonėse/įstaigose turi būti atliekamos jau dabar. Paragino klausytojus nedelsti ir kaip galima skubiau išsigryninti kokia informacija kiekvienai įmonei/įstaigai yra tikrai svarbi, reikalinga darbui, o kokia tiesiog perteklinė, kurios galima atsisakyti. Tai būtų tarsi pirminis žingsnis, vardan saugesnės, patikimesnės mūsų pačių duomenų apsaugos.